Home » About » Parish Calendar

Week of Sep 17th

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 17, 2023(2 events)

8:00 am: Mass


September 17, 2023

11:00 am: Mass


September 17, 2023

September 18, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 18, 2023

September 19, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 19, 2023

September 20, 2023(2 events)

9:00 am: NO MASS


September 20, 2023

6:30 pm: Ladies Guild Meeting


September 20, 2023

September 21, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 21, 2023

September 22, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 22, 2023

September 23, 2023(1 event)

5:00 pm: Mass


September 23, 2023

Week of Sep 17th

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 17, 2023(2 events)

8:00 am: Mass


September 17, 2023

11:00 am: Mass


September 17, 2023

September 18, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 18, 2023

September 19, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 19, 2023

September 20, 2023(2 events)

9:00 am: NO MASS


September 20, 2023

6:30 pm: Ladies Guild Meeting


September 20, 2023

September 21, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 21, 2023

September 22, 2023(1 event)

9:00 am: NO MASS


September 22, 2023

September 23, 2023(1 event)

5:00 pm: Mass


September 23, 2023